KrakJam by KPT

KrakJam by KPT

KrakJam by KPT

Easily customize your share description with the Shindig theme!

15.30 / „Zmysły Game Designera i jak je wyostrzyć” – Łukasz Pleśniarowicz